Cách chèn logo vào trang tính Excel

Cách chèn logo vào trang tính Excel

+ Muốn chèn logo vào trang tính Excel thì chúng ta chèn như chèn tranh ảnh vào trang tính Excel mà thôi. Cách làm như sau:
Mở trang tính Excel, vào Insert, chọn Pictures, chọn logo cần chèn và nhấn Insert

+ Muốn cắt xén ảnh logo trong Excel thì làm như sau:
Chọn tranh ảnh, vào Format, chọn Crop. Xuất hiện các dấu đen trên logo thì kéo thả chuột tại dấu đen đó để chọn ảnh. Cuối cùng nhấn nút crop là OK

Mọi chi tiết xin liên hệ
Mr Cường: 0986 322 768
Gmail: buicuongphotoshop@gmail.com


0 nhận xét:

Đăng nhận xét