Dowload phần mềm Corel draw X7 full crack

Dowload phần mềm Corel draw X7 full crack

Gửi các bạn đường link phần mềm Corel X7
Dùng cho 32 bit

http://www.mediafire.com/file/n32qy1bb8kpr43k/corelx7_32bit.rar

Dùng cho 64 bit

http://www.mediafire.com/file/pq02anlxq8d2bkl/corelx7_64bit.rar

Hướng dẫn xếp ảnh thẻ trong photoshop

Hướng dẫn xếp ảnh thẻ trong photoshop

Trung tâm tin học Hải Phòng

Nhấn vào đây để xem


Bạn đang muốn tự làm cho mình một ảnh thẻ chân dung bằng phần mềm photoshop. Mời các bạn vào xem video sau đây sẽ hướng dẫn các bạn làm ảnh thẻ trong photoshop.
video do trung tâm tin học Hải Phòng phát hành
Mọi chi tiết xin liên hệ

Trung tâm tin học Hải Phòng

Hotline: 0986 322 768

Phím tắt hay dùng trong 3Dmax

Phím tắt hay dùng trong 3Dmax

Phím tắt trong 3dsmax1. Các phím chức năng "Phím F":

F1: Trợ giúp

F2: Shade selected faces toggle

Khi bạn đang ở chế độ polygon sub-object và lựa chọn 1 hoặc nhiều frame, các frame được chọn sẽ được tô màu đỏ. Ấn phím F2 =>  ấn phím F2 => Khi bạn ấn phím F2 hệ thống sẽ tự động bật/tắt chế độ hiển thị các frame được  chọn dưới dạng tô màu đỏ hay chỉ tô màu khung của các frame được chọn.

Alt + F2: bắt dính tới các đối tượng đông cứng

F3: chuyển đối giữa các kiểu hiển thị Wireframe/smooth + highlights. Theo mặc định, 3dmax sẽ hiển thị dưới dạng Wireframe, thay vì việc bạn phải click chuột vào khung nhìn => chọn mooth + Highlights thì bạn chỉ cần ấn phím F3

Alt+F3:

F4: bật chế độ xem edged faces Khi muốn hiển thị đối tượng dưới dạng Smooth + Highlights mà muốn hiển thị cạnh của các frame trong đối tượng thì chỉ cần ấn phím F4

F5: giới hạn tới trục x
Alt+F5: bắt dính vào lưới
F6: giới hạn tới trục y
Alt+F6: bắt dính vào chốt (pivot)
F7: giới hạn tới trục z
Alt+F7: bắt dính tới đỉnh
F8: chuyển đổi qua lại giữa các mặt phẳng của hệ trục toạ độ xoyz (xoy,zoy,xoz)
Alt+F8: bắt dính tới điểm cuối
F9: render khung nhìn
Alt + F9: bắt dính tới điểm giữa
F10: mở hộp thoại render
Alt + F10: bắt dính tới cạnh
F11: hiện danh sách các lệnh trong maxcript
Alt + F11: bắt dính tới cấp độ mặt
F12: bật hộp thoại transform type-in

2. Các phím số bên dưới các phím F:

`: làm tươi các khung nhìn
Ctrl + `:
1: sub-object level 1
2: sub-object level 2
3: sub-object level 3
4: sub-object level 4
5: sub-object level 5
6: mở cửa sổ Particle
Alt + 6: ẩn/hiện các công cụ chính

7: đếm số lượng các đa giác

8: bật hộp thoại môi trường (environment dialog)
9: mở cửa sổ điều chỉnh ánh sáng nâng cao
0: mở hộp thoại render to texture
Alt + 0: khoá giao diện người dùng
Dấu trừ (-): thu nhỏ gizmo
Ctrl + (-): thu nhỏ khung nhìn
Dấu cộng (+): phóng to gizmo
Ctrl + (+): phóng to khung nhìn

3. Các phím chữ cái:

A: Bật chế độ bắt dính góc
Shift + A: căn gióng nhanh các đối tượng
Ctrl + A: lựa chọn tát cả các đối tượng
Alt + A: căn gióng
B: khung nhìn dưới
Ctrl + B: lựa chọn đối tượng thứ cấp (gần giống với phím số 1)
Alt + B: đặt chế độ nền cho khung nhìn
C: khung nhìn Camera
Shift + C: ẩn Cameras
Ctrl + C: tạo Camera từ khung nhìn hiện hành
Alt + C: cắt (trong chế độ poly subobject)
Ctrl + V: nhân bản đối tượng
D: vô hiệu hoá khung nhìn
Ctrl + D: bỏ chọn đối tượng
Alt + D: bắt dính các trục toạ độ
E: lệnh lựa chọn và quay
Ctrl + E: chuyển đổi giữa các lựa chọn trong phép quay
ALt + E: extrude face (poly)
F: kích hoạt khung nhìn trước (front view)
Shift + F: hiện khung nhìn an toàn
Ctrl + F: chuyển đổi giữa các dạng lựa chọn đối tượng (chọn đối tượng theo vùng, theo hình chữ nhật, theo hình tròn…)
G: ẩn đường lưới
Shift + G: ẩn các đối tượng hình học, ngoại trừ các đối tượng thuộc hình học phẳng (2d)
H: lựa chọn đối tượng thông qua tên của đối tượng
Shift + H: ẩn các vật trợ giúp (helpers)
Ctrl + H: quay đối tượng được lựa chọn xung quanh một đối tượng khác
I: Di chuyển khung nhìn, đến vị trí của con trỏ chuột
Shift + I: các công cụ về khoảng cách
Ctrl + I: chuyển đổi qua lại giữa các đối tượng đang được chọn với các đối tượng khác
J: bật/tắt khung ảo màu trắng bao quanh đối tượng (trong khung nhìn phối cảnh) -> ấn phím J ->  -> ấn phím J ->
K: thiết lập khoá
L: chuyển khung nhìn hiện hành thành khung nhìn bên trái
Shift + L: ẩn/hiện các đối tượng ánh sáng
Ctrl + L: thử hướng của ánh sáng, với các ánh sáng chuẩn thì khi render sẽ giống với trong khung nhìn.
M: mở cửa sổ biên tập vật liệu
Ctrl + M: bật meshsmooth (trong chế độ editable poly)
N: bật/tắt chế độ tự động tạo khoá (auto key)
Ctrl + N: tạo ra cảnh mới
Alt + N: căn gióng bình thường
O:
Ctrl + O: mở file
Alt + O: hiển thị các đối tượng được lựa chọn (nổi lên hoặc hoà lẫn vào trong đối tượng khác)
P: Kích hoạt khung nhìn phối cảnh (Perspective)
Shift + P: ẩn các đối tượng là thuộc hệ thống particle
Ctrl + P: Kích hoạt công cụ di chuyển khung nhìn
Alt + P:
Q: bật nút chọn đối tượng (select object)
Shift + Q: render nhanh
Alt + Q: cô lập đối tượng được chọn để điều chỉnh cho dễ.
R: lệnh thu/phóng tỷ lệ
Ctrl + R: arc rotate wiew mode
S: bật chế độ truy bắt điểm
Shift + S: ẩn các đối tượng hình học phẳng
Ctrl + S: lưu file
Alt +S: cycle avtive snap type
T: Kích hoạt khung nhìn Top
Shift + T: mở cửa sổ hệ thống theo dõi tài sản về đối tượng
Shift + Y: phục hồi các thao tác với khung nhìn
Ctrl + Y: phục hồi các thao tác trước đó đã sử dụng trong cảnh
U: kích hoạt khung nhìn người sử dụng (user view)
V: mở menu lựa chọn các khung nhìn.
X: bật hoặc tắt gizmo
-> ấn phím X ->-> ấn phím X ->
Ctrl + X: phóng to toàn màn hình
Alt + X: hiện các đối tượng dưới dạng có thể nhìn xuyên thấu qua

Z: phóng to hoặc thu nhỏ đối tượng được lựa chọn cho vừa khung nhìn
Shift + Z: quay lại các khung nhìn trước đã lựa chọn
Alt + Z: kích hoạt chế độ phóng to hoặc thu nhỏ khung nhìn
W: lựa chọn và di chuyển
Shift + W: ẩn các đối tượng thuộc “space warps”
Ctrl + W: bật nút điều chỉnh thị trường FOV (field of view)
Alt + W: mở khung nhìn hiện hành và tạm thời tắt các khung nhìn còn lại

4. Các phím khác:
[: phóng to khung nhìn
]: thu nhỏ khung nhìn
(Lưu ý: nếu bạn bật chế độ gõ tiếng việt của Vietkey hoặc Unikey,… thì khi sử dụng các phím có hỗ trợ bỏ dấu tiếng việt sẽ hoạt động không chính xác)
“: Bật chế độ thiết lập khoá (set key)
<: di chuyển thanh trượt thời gian tiến về phía trước
>: di chuyển thanh trượt thời gian tiến về phía sau
?: chạy hoạt cảnh Insert: di chuyển qua lại giữa các chế độ hiệu chỉnh sub-object  (vertex,edge,element…)
Delete: xoá đối tượng
Home: nhảy đến frame đầu tiên
End: nhảy đến frame cuối cùng
Mọi chi tiết xin liên hệ khóa học 3dsmax tại Hải Phòng
Hotline: 0986.322.768

Khắc phục những lỗi thường gặp trong excel

Khắc phục những lỗi thường gặp trong excel

Lỗi trong excel

##### Lỗi độ rộng 


Độ rộng của cột quá hẹp. Dùng chuột kéo độ rộng cột ra cho phù hợp

#VALUE! Lỗi giá trị 


Bạn nhập vào công thức một chuỗi trong khi hàm yêu cầu một số hoặc một giá trị logic.

Đang nhập một hoặc chỉnh sửa các thành phần của công thức mà nhấn Enter.

Nhập quá nhiều tham số cho một toán tử hoặc một hàm trong khi chúng chỉ dùng một tham số. Ví dụ =LEFT(A2:A5)

Thi hành một marco (lệnh tự động) liên quan đến một hàm mà hàm đó trả về lỗi #VALUE!
(Xuất hiện khi trong công thức có các phép toán không cùng một kiểu dữ liệu. Chẳng hạn công thức =A1+A2, trong đó A1 có giá trị là 1, A2 là Tây Ninh.Vì 1 là một ký tự số học, còn Tây Ninh lại là một chuỗi mẫu tự nên không thực hiện được phép tính. Để khắc phục, bạn phải chỉnh sửa cho giá trị của các phép toán có cùng một kiểu dữ liệu là ký tự số học hoặc chuỗi mẫu tự.)

#DIV/0! Lỗi chia cho 0 


Nhập vào công thức số chia là 0. Ví dụ = MOD(10,0).

Số chia trong công thức là một tham chiếu đến ô trống.

#NAME! Sai tên 


Bạn dùng những hàm không thường trực trong Excel như EDATE, EOMONTH, NETWORKDAYS, WORKDAYS,... Khi đó cần phải vào menu Tools - Add-in. Đánh dấu vào tiện ích Analysis ToolPak.

Nhập sai tên một hàm số. Trường hợp này xảy tra khi bạn dùng bộ gõ tiếng Việt ở chế độ Telex vô tình làm sai tên hàm như IF thành Ì, VLOOKUP thành VLÔKUP.

Dùng những ký tự không được phép trong công thức.

Nhập một chuỗi trong công thức mà không có đóng và mở dấu nháy đôi.""

Không có dấu 2 chấm : trong dãy địa chỉ ô trong công thức.
(Excel không nhận diện được tên trong công thức. Ví dụ như hàm =SM(BBB), ở hàm này sai cả tên công thức và tên mảng tham chiếu tới. Muốn khắc phục bạn phải sửa lại tên hàm cho đúng hoặc nhập đúng mảng cần tham chiếu.)

#N/A Lỗi dữ liệu 


Giá trị trả về không tương thích từ [color=] các hàm dò tìm như VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP hoặc MATCH. [/COLOR]

Dùng hàm HLOOKUP, VLOOKUP, MATCH để trả về một giá trị trong bảng chưa được sắp xếp.

Không đồng nhất dữ liệu khi bạn sử dụng địa chỉ mảng trong Excel.

Quên một hoặc nhiều đối số trong các hàm tự tạo.

Dùng một hàm tự tạo không hợp lý.
(Xảy ra khi công thức tham chiếu đến một ô trong mảng nhưng ô đó lại không có giá trị. Lỗi này thường xảy ra với các hàm tìm kiếm như VLOOKUP, HLOOKUP... Bạn chỉ cần xem kỹ lại công thức và chỉnh sửa ô mà hàm tham chiếu tới.)

#REF! Sai vùng tham chiếu 


Xóa những ô đang được tham chiếu bởi công thức. Hoặc dán những giá trị được tạo ra từ công thức lên chính vùng tham chiếu của công thức đó.
(Đây là lỗi tham chiếu ô, chẳng hạn bạn xóa dòng hay cột mà dòng cột đó được dùng trong công thức, khi đó sẽ bị báo lỗi #REF!)

Liên kết hoặc tham chiếu đến một ứng dụng không thể chạy được.

#NUM! Lỗi dữ liệu kiểu số

Dùng một đối số không phù hợp trong công thức sử dụng đối số là dữ liệu kiểu số. Ví dụ bạn đưa vào công thức số âm trong khi nó chỉ tính số dương.

Dùng hàm lặp đi lặp lại dẫn đến hàm không tìm được kết quả trả về.

Dùng một hàm trả về một số quá lớn hoặc quá nhỏ so với khả năng tính toán của Excel.
(Giá trị số trong công thức không hợp lệ, số quá lớn hoặc quá bé. Chẳng hạn như phép tính =99^999 sẽ bị báo lỗi #NUM!, bạn chỉ cần giảm bớt giá trị tính toán lại.)

#NULL! Lỗi dữ liệu rỗng 


Dùng một dãy toán tử không phù hợp

Dùng một mảng không có phân cách.
(Lỗi này xảy ra khi sử dụng các phép toán tử như =SUM(A1:A5 B1:B5), giữa hai hàm này không có điểm giao nhau, để khắc phục bạn phải xác định chính xác điểm giao nhau giữa hai hàm.)
Mọi chi tiết liên hệ:

Trung tâm tin học Hải Phòng
Hotline: 0986.322.768

Đổi dấu chấm phẩy thành dấu phẩy trong excel

Đổi dấu chấm phẩy thành dấu phẩy trong excel

Mẹo hay trong excel


Trong công thức chúng ta thường sử dụng là đấu ,
ví dụ như: (=sum(4,7,5)
Nhưng đôi khi đánh excel mà đánh như vậy thì báo lỗi. Máy tính yêu cầu nhập là: =sum(4;7;5)
Vậy chúng ta phải thay đổi dấu ; thành dấu , như thế nào?
Nếu gặp trường hợp như vậy, các bạn làm theo đường dẫn sau:

Bước 1: File->Options

Bước 1

Bước 2: Advanced->Use system separators:

Bước 2

Mục Decimal separator để dấu chấm
Mục thousands separator để dấu phẩy
Cuối cùng là nháy vào nút OK
Chúc các bạn thành công
Mọi chi tiết xin liên hệ

Trung tâm tin học Hải Phòng

Hotline: Mr Cường: 0986.322.768

Liên tục tuyển sinh lớp học đồ họa uy tín tại Hải Phòng

Lớp học đồ họa uy tín tại Hải Phòng

Lớp học đồ họa

Trung tâm tin học Hải Phòng tuyển sinh lớp học đồ họa tại Hải Phòng
Ngày nay lĩnh vực đồ họa đang trở lên phát triển tại thị trường Hải Phòng. Đó là một lĩnh vực không thể thiếu trong các ngành chuyên viên thiết kế, tư vấn thiết kế tại các công ty quảng cáo, công ty thiết kế, công ty truyền thông và tổ chức sự kiện, studio nghệ thuật, xưởng phim hoạt hình và truyện tranh, các tòa soạn, các nhà xuất bản, cơ quan truyền hình, báo chí,...
Thiết kế đồ họa luôn mang lại những cơ hội làm thêm hấp dẫn tại nhà như thiết kế website, thiết kế logo, nhận diện thương hiệu,...
Trung tâm tin học Hải Phòng luôn là địa chỉ tin cậy của các bạn học viên, chuyên viên thiết kế trong và ngoài tỉnh Hải Phòng tham gia. Đến đây, các bạn sẽ được trải nghiệm những kinh nghiệm quý báu trong nghành thiết kế, đồng thời sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như: Photoshop, corel, Ai-illustrator, autocad, 3dsmax, sketup,...
Với phương châm chất lượng hơn số lượng, trung tâm tin học Hải Phòng ngày càng tạo uy tín lớn trong ngành thiết kế.
Các lớp học đồ họa được học liên tục vào tất cả các ngày trong tuần (tuy nhiên tùy thuộc vào công việc của học viên, giáo viên luôn túc trực tại trung tâm)
Thông tin chi tiết khóa học như sau:
Có 3 ca học cho học viên lựa chọn          
Ca sáng: từ 6h00-8h00
Ca chiều: 12h00-14h00
Ca tối : từ 20h30-22h30
Học phí:
Đăng ký 1 người là 250k/ 1 buổi
Đăng ký 2 người trở lên sẽ giảm 10% học phí/buổi
Hãy nhanh tay gọi tới: 0986.322.768 - Mr Cường để được tư vấn hỗ trợ về khóa học đồ họa.

Liên tục tuyển sinh lớp học Ai - Illutrator tại Hải Phòng

Lớp học Ai - Illutrator tại Hải Phòng

Lớp học Ai - Illutrator

Trung tâm tin học Hải Phòng tuyển sinh lớp học Ai - Illutrator tại Hải Phòng
Tuy là phần mềm trong thiết kế đồ họa vecter. Nhưng phần mềm Ai - Illutrator tỏ ra khá mềm dẻo trong thiết kế. Do tích hợp một ít công cụ, hiệu ứng trong photoshop cùng với công cụ trong corel.Vì thế phần mềm Ai đang được ưa chuộng nhiều hơn trong ngành thiết kế. Để cho ra các sản phẩm như:

Thiết kế baner, tờ rơi, card visit,...
Thiết kế các nhân vật hoạt hình,...

Chỉ sau một khóa học, bạn đã nắm chắc và thành thạo phần mềm thiết kế này.
Các lớp học Ai - Illutrator được học liên tục vào tất cả các ngày trong tuần (tuy nhiên tùy thuộc vào công việc của học viên, giáo viên luôn túc trực tại trung tâm)
Thông tin chi tiết khóa học như sau:
Có 3 ca học cho học viên lựa chọn          
Ca sáng: từ 6h00-8h00
Ca chiều: 12h00-14h00
Ca tối : từ 20h30-22h30
Học phí:
Đăng ký 1 người là 250k/ 1 buổi
Đăng ký 2 người trở lên sẽ giảm 10% học phí/buổi
Hãy nhanh tay gọi tới: 0986.322.768 - Mr Cường để được tư vấn hỗ trợ về khóa học Ai - Illutrator tại Hải Phòng.

Liên tục tuyển sinh lớp học 3dsmax tại Hải Phòng

Lớp học 3dsmax tại Hải Phòng

Lớp học 3dsmax

Trung tâm tin học Hải Phòng liên tục tuyển sinh lớp học 3dsmax tại Hải Phòng
Phần mềm 3dsmax chuyên dùng:

Thiết kế phối cảnh: nhà cửa, công trình,...
Thiết kế nội thất: bàn ghế, tủ bếp,...
Thiết kế đồ họa: biển hiệu, nhân vật hoạt hình,...
Thiết kế hoa văn: cổng, phào chỉ, cầu thang,...

Là phần mềm 3d tuyệt vời nhất trong dựng hình. 3dsmax còn tỏ ra tính chuyên nghiệp trong việc tô vật liệu và ánh sáng khi dựng phối cảnh trong kiến trúc, nội ngoại thất.
Chỉ với khóa học 3dsmax, bạn đã có thể dựng được các đồ vật trong gia đình cho đến các công trình xây dựng như thực tế.
Trung tâm tin học Hải Phòng là đơn vị uy tín bậc nhất trong việc dạy vẽ 3dsmax tại Hải Phòng. Giúp bạn nhanh chóng tiếp thu và hiểu được các lệnh trong 3dsmax phục vụ vào công việc dựng hình. Với giáo trình bài bản, tác phong làm việc chuyên nghiệp, kinh nghiệm thực tiễn cao, các giảng viên tại trung tâm sẽ làm hài lòng các bạn khi đến với lớp học 3dsmax tại Hải Phòng
Các lớp học 3dsmax được học liên tục vào tất cả các ngày trong tuần (tuy nhiên tùy thuộc vào công việc của học viên, giáo viên luôn túc trực tại trung tâm)
Ca học: Sáng từ 08h đến 11h
              Chiều từ 14h -17h
              Tối từ 18h đến 20h30p
Cam kết đào tạo đến khi thành thạo
Hoàn trả 100% học phí nếu không hài lòng về khóa học tại trung tâm tin học
Hãy nhanh tay gọi tới: 0986.322.768 - Mr Cường để được tư vấn hỗ trợ về khóa học.

Liên tục tuyển sinh lớp học autocad tại Hải Phòng

Lớp học autocad 2d,3d tại Hải Phòng

Phòng thực hành vẽ autocad

Trung tâm tin học Hải Phòng tuyển sinh lớp học autocad 2d tại Hải Phòng
Là phần mềm số 1 trong thiết kế bản vẽ các công trình, các nội thất,... Phần mềm autocad tỏ ra có sức mạnh và sức hút khá lớn với người làm thiết kế.
Nếu bạn đang muốn trở thành thiết kế, muốn làm chủ được phần mềm autocad để phục vụ công việc cho mình. Hay bạn mới chỉ biết sơ qua phần mềm autocad. Hãy đến với trung tâm tin học chúng tôi, bạn sẽ được trung tâm dạy autocad từ cơ bản đến nâng cao, từ chưa biết gì đến khi thành thạo vẽ autocad trong thời gian nhanh nhất.
Các lớp học atocad được học liên tục vào tất cả các ngày trong tuần (tuy nhiên tùy thuộc vào công việc của học viên, giáo viên luôn túc trực tại trung tâm)
Ca học: Sáng từ 08h đến 11h
             Chiều từ 14h -17h
             Tối từ 18h đến 20h30p
Cam kết đào tạo đến khi thành thạo
Hoàn trả 100% học phí nếu không hài lòng về khóa học autocad tại trung tâm tin học
Hãy nhanh tay gọi tới: 0986.322.768 - Mr Cường để được tư vấn hỗ trợ về khóa học.

Liên tục tuyển sinh lớp học Corel tại Hải Phòng

Lớp học Corel tháng 05/2017 tại Hải Phòng


Lớp học corel draw

Trung tâm tin học Hải Phòng liên tục tuyển sinh lớp học corel tại Hải Phòng
Phần mềm corel là phần mềm tuyệt vời trong thiết kế như:

Thiết kế logo
Thiết kế baner
Thiết kế tờ rơi
Thiết kế card visit,...

Và đây là phần mềm không thể thiếu trong giới thiết kế hiện nay.
Đừng do dự, hãy đến với trung tâm tin học chúng tôi. Bạn sẽ nhận thấy sự tuyệt vời của phần mềm này, giải quyết công việc của bạn một cách nhanh chóng và làm hài lòng yêu cầu của khách hàng khi thiết kế.
Các lớp học Corel được học liên tục vào tất cả các ngày trong tuần (tuy nhiên tùy thuộc vào công việc của học viên, giáo viên luôn túc trực tại trung tâm)
Ca học: Sáng từ 08h đến 11h
Chiều từ 14h -17h
Tối từ 18h đến 20h30p
Cam kết đào tạo đến khi thành thạo
Hoàn trả 100% học phí nếu không hài lòng về khóa học tại trung tâm tin học
Hãy nhanh tay gọi tới: 0986.322.768 - Mr Cường để được tư vấn hỗ trợ về khóa học corel.

Liên tục tuyển sinh lớp học Photoshop tại Hải Phòng

Lớp học Photoshop tháng 05/2017 tại Hải Phòng

Phòng học photoshop

Trung tâm tin học Hải Phòng liên tục tuyển sinh lớp học photoshop tại Hải Phòng
Trung tâm luôn đặt uy tín chất lượng đào tạo lên hàng đầu, với phương pháp học thực tế làm thực tế, học viên được thực hành ngay trên máy tính có cấu hình cao cho đến khi thành thạo mới thôi.
Khi đến với khóa học photoshop tại Hải Phòng, học viên sẽ được chỉ bảo tận tình, giáo viên kèm từng học viên như gia sư. Chỉ khi nào học viên cảm thấy thực hành tốt mới thôi. Ngoài ra trung tâm còn cung cấp các thư viện photoshop phong  phú và đa dạng cho học viên
Khi học xong khóa photoshop, học viên sẽ biết chỉnh sửa ảnh, làm album, tạo baner, tờ rơi,...
Các lớp học Photoshop được học liên tục vào tất cả các ngày trong tuần (tuy nhiên tùy thuộc vào công việc của học viên, giáo viên luôn túc trực tại trung tâm)
Ca học: Sáng từ 08h đến 11h
             Chiều từ 14h -17h
               Tối từ 18h đến 20h30p
Cam kết đào tạo đến khi thành thạo
Hoàn trả 100% học phí nếu không hài lòng về khóa học tại trung tâm tin học
Hãy nhanh tay gọi tới: 0986.322.768 - Mr Cường để được tư vấn hỗ trợ về khóa học.

Lớp học Corel online

Khóa học Corel online|trực tuyến

Dạy học corel online

CorelDRAW là 1 phần mềm thiết kế đồ họa vector rất nổi tiếng của Corel Corporation. CorelDRAW được ứng dụng rất rộng lớn trong giới  thiết kế  đồ  họa  và quảng cáo  bởi  những tính năng nổi trội và tốc độ xử lý công việc của  nó. CorelDRAW có thể làm được:

+  Thiết kế ấn phẩm cho in ấn, bao bì, nhãn   mác..
+  Marketing sản phẩm, ý tưởng thiết kế phục vụ cho mục đích truyền thông
+  Thiết kế quảng cáo: Card  Visit, thiệp cưới, áo đồng  phục…
+  Thiết kế dàn trang cho sách báo, tạp  chí…

Phương pháp học: Hướng dẫn trực tiếp qua phần mềm teamview. Học viên sẽ được cung cấp giáo trình và bài thực hành từ trung tâm
Nếu học viên chưa rành về phầm mềm teamview thì trung tâm sẽ cử người đến tận nơi hướng dẫn. Còn ở xa sẽ hướng dẫn qua điện thoại: 0986 322 768
Các bài tập được sử dụng trong khóa học Corel do các kỹ sư thiết kế đồ họa trực tiếp biên soạn trong quá trình thực hiện các dự án thực tế của khác hàng.
Kết thúc khóa học: Học viên ứng dụng các kiến thức và kỹ năng trong suốt quá trình học để tạo ra các sản phẩm: Tờ rơi, tờ gấp, banner quảng cáo, poster... Bạn có thể có thể thấy sản phẩm trên ở bất kỳ đâu tại các của hàng, siêu thị, hay tại các điểm vui chơi...
Với các bạn trẻ đang sống và làm việc tại các tỉnh bên ngoài khu vực Hải Phòng có mong muốn theo học Corel online có thể đăng ký thông tin và tham gia học trực tuyến.
Thời gian học sẽ do giảng viên và học viên tự sắp xếp
Mọi chi tiết xin liên hệ
Hotline: 0986 322 768

Trung tâm đào tạo tin học văn phòng tại Hải Phòng

Dạy tin học văn phòng tại Hải Phòng

Đào tạo tin học văn phòng tại Hải Phòng


Với nhịp sống công nghệ như hiện nay, hầu như các bạn đều phải tiếp xúc với máy tính. Điều đương nhiên là phải thành thạo tin học văn phòng. Đó là điều cơ bản cho mỗi vị trí tuyển dụng ở các cơ quan, công ty.
Nếu bạn đang mong muốn tìm cho mình một trung tâm uy tín để học và làm tin học văn phòng một cách chuyên nghiệp nhất, khắc phục những thiếu sót của mình về tin học văn phòng. Hãy tham gia một khóa tin học văn phòng tại trung tâm tin học Hải Phòng. Đây là địa chỉ tin cậy của bạn
Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm trong thực tiễn, phương pháp giảng dạy sư phạm cao sẽ giúp các bạn nắm chắc kiến thức tin học văn phòng trong thời gian nhanh nhất.
Đăng ký khóa học tin học văn phòng qua HOTLINE: 0986 322 768
Đến với trung tâm tin học Hải Phòng các bạn sẽ được lựa chọn những khóa học phù hợp từ TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN - NÂNG CAO - CHUYÊN SÂU
Khóa học bao gồm:

Khóa học Excel Cơ bản
Khóa học Excel Nâng cao
Khóa học Word Cơ bản
Khóa học Word Nâng cao
Khóa học Power Point Cơ bản
Khóa học Power Point Nâng cao

Trung tâm đào tạo cho mọi đối tượng từ học sinh, sinh viên, người đi làm,...
Phù hợp với các ngành nghề:

Khóa Tin học Văn phòng Người Đi Làm
Khóa Tin học Văn phòng cho dân Kế toán
Khóa Tin học Văn phòng Hành Chính sự nghiệp
Khóa Tin học Văn phòng cho ngành Ngân Hàng
Khóa Tin học Văn phòng cho Giáo viên
Khóa Tin học Văn phòng cho ngành Du lịch

Phương pháp học
Giáo viên kèm từng học viên như gia sư tin học tại nhà
Thời gian linh động. Không phải chờ lớp. Đăng kí xong là học luôn
Giàn máy tính cao từ core i5 trở lên, phòng điều hòa, chỗ để xe an toàn rộng rãi.
Khóa học cơ bản: 800.000 VNĐ
Khóa học nâng cao: 800.000 VNĐ
Kết hợp 2 khóa: 1.400.000 VNĐ

Ngoài ra trung tâm còn đào tạo TIN HỌC VĂN PHÒNG ONLINE

Thông tin chi tiết khóa học như sau:
Có 3 ca học cho học viên lựa chọn          
Ca sáng: từ 6h00-8h00
Ca chiều: 12h00-14h00
Ca tối : từ 20h30-22h30
Học phí:
Đăng ký 1 người là 250k/ 1 buổi
Đăng ký 2 người trở lên sẽ giảm 10% học phí/buổi
Mọi chi tiết xin liên hệ
Hotline: MR Cường 0986 322 768

Dowload và cài đặt phần mềm điều khiển từ xa Teamviewer 12

Dowload và cài đặt phần mềm điều khiển từ xa Teamviewer 12

Cài đặt Teamviewer 


Bước 1: Dowload Teamviewer 12 tại đây

Link 1:http://www.mediafire.com/file/ih85ja5annesp5d/TeamViewer_Setup_en.exe
Link 2:http://www.mediafire.com/file/bmxfp9bb7g857iz/TeamViewer_Setup_en.rar

Bước 2: Click và cài đặt phần mềm Teamviewer

Sau khi tải thành công file TeamViewer_setup_vi.exe về máy tính. Bạn click để cài đặt phần mềm


Bước 3: Tích vào ô như hình dưới

Sau đó chọn Accept - Finish
Như vậy là ok nhé các bạn!

Khóa học Photoshop online

Khóa học Photoshop online|trực tuyến

Lớp học photoshop online

Khóa học Photoshop online ( trực tuyến ) dành cho trường hợp các bạn ở xa hoặc do một vài lý do không thể tới trung tâm tham gia học trực tiếp. Khóa học Photoshop online cung cấp đầy đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người học về các phần mềm Photoshop
Phương pháp học: Hướng dẫn trực tiếp qua phần mềm teamview. Học viên sẽ được cung cấp giáo trình và bài thực hành từ trung tâm
Nếu học viên chưa rành về phầm mềm teamview thì trung tâm sẽ cử người đến tận nơi hướng dẫn. Còn ở xa sẽ hướng dẫn qua điện thoại: 0986 322 768
Các bài tập được sử dụng trong khóa học Photoshop do các kỹ sư thiết kế đồ họa trực tiếp biên soạn trong quá trình thực hiện các dự án thực tế của khác hàng.
Kết thúc khóa học: Học viên ứng dụng các kiến thức và kỹ năng trong suốt quá trình học để tạo ra các sản phẩm: Tờ rơi, tờ gấp, banner quảng cáo, poster... Bạn có thể có thể thấy sản phẩm trên ở bất kỳ đâu tại các của hàng, siêu thị, hay tại các điểm vui chơi...
Với các bạn trẻ đang sống và làm việc tại các tỉnh bên ngoài khu vực Hải Phòng có mong muốn theo học Photoshop online có thể đăng ký thông tin và tham gia học trực tuyến.
Thông tin chi tiết khóa học như sau:
Có 3 ca học cho học viên lựa chọn          
Ca sáng: từ 6h00-8h00
Ca chiều: 12h00-14h00
Ca tối : từ 20h30-22h30
Học phí:
Đăng ký 1 người là 250k/ 1 buổi
Đăng ký 2 người trở lên sẽ giảm 10% học phí/buổi

Mọi chi tiết xin liên hệ
Hotline: 0986 322 768

Bộ lọc làm mịn da trong photoshop

Bộ lọc làm mịn da và khử noice trong photoshop


Làm mịn da bằng photoshop CS6
Neat Image pro 7.6 là một plug-in khá nổi tiếng hiện nay về việc làm mịn da và khử noice của ảnh. Bản này chạy rất ổn định, hổ trợ tất cả các phiên bản photoshop và hỗ trợ cả trên Photoshop Vesion 64bit.
Các bạn có thể dowload bộ lọc tại đây

http://www.mediafire.com/file/8aw4fynih71ysae/Neat+Image+Pro+v7.6-tinhocdohoahaiphong.blogspot.com.rar

Chúc các bạn thành công!

Lớp học Corel buổi tối tại Hải Phòng

Lớp học Corel buổi tối tại Hải Phòng

Lớp học Corel buổi tối

Trong lĩnh vực quảng cáo, đương nhiên các bạn đều biết tới phần mềm Corel draw. Đây là phần mềm hữu hiệu nhất để thiết kế những sản phẩm như: logo, biển hiệu,...
Và để sử dụng được phần mềm Corel nhanh nhất và hiệu quả nhất. Các bạn hãy đến với trung tâm tin học Hải Phòng vào các buổi tối lúc 18h đến 20h30p từ thứ 2 đến thứ 6.
Trung tâm tin học Hải Phòng liên tục tuyển sinh các khóa học Corel buổi tối tại Hải Phòng. Trung tâm luôn có giáo viên túc trực giảng dạy từ thứ 2 đến thứ 6 vào các buổi tối lúc 18h đến 20h30p.
Với dàn máy tính hiện đại, phòng điều hòa. Trung tâm luôn là điểm tin cậy của các bạn.

Mọi chi tiết xin liên hệ
Hotline: 0986 322 768


Lớp học Photoshop buổi tối tại Hải Phòng

Lớp học Photoshop buổi tối tại Hải Phòng

Lớp học Photoshop buổi tối


Bạn đang muốn làm ảnh cưới, baner quảng cáo, ...
Hãy đến với trung tâm chúng tôi để trải nghiệm phần mềm photoshop. Sau khóa học sẽ giúp bạn có được những bức ảnh tuyệt vời theo ý muốn
Trung tâm tin học Hải Phòng liên tục tuyển sinh các khóa học photoshop buổi tối tại Hải Phòng. Trung tâm luôn có giáo viên túc trực giảng dạy từ thứ 2 đến thứ 6 vào các buổi tối lúc 18h đến 20h30p.
Với dàn máy tính hiện đại, phòng điều hòa. Trung tâm luôn là điểm tin cậy của các bạn.

Mọi chi tiết xin liên hệ
Hotline: 0986 322 768

Lớp học 3dsmax buổi tối tại Hải Phòng

Lớp học 3dsmax buổi tối tại Hải Phòng

Lớp học 3dsmax tại Hải Phòng


Chúng tôi liên tục chiêu sinh các khóa học vẽ 3Dmax buổi tối ở Hải Phòng, bạn có thể học từ thứ 2 đến thứ 6 vào lúc 18h30p đến 20h30p chúng tôi luôn có giáo viên túc trực tại trung tâm để hướng dẫn và dạy học vẽ 3Dmax.

Chúng tôi đã đào tạo các học viên đăng ký học của các lĩnh vực như: Thiết kế nội thất, thiết kế ngoại thất, làm gốm sứ, phối cảnh tổng thể, trần thạch cao, sàn gỗ, .....


Hầu hết các học viên tham gia khóa học đều tự tin sau khóa học 3Dmax tại trung tâm chúng tôi.

Mọi chi tiết xin liên hệ
Hotline: 0986 322 768

Khóa học Autocad buổi tối tại Hải Phòng

  Khóa học Autocad buổi tối tại Hải Phòng

Lớp học autocad buổi tối tại Hải phòng


Trung tâm tin hoc liên tục chiêu sinh các khóa học vẽ Autocad vào buổi tối Hải Phòng.

Thời gian: 19h - 21h các ngày trong tuần

Với đội ngũ giáo viên giỏi, nhiều kinh nghiệm sẽ giúp các bạn hoàn thành tốt quá trình học tập vẽ autocad trong thời gian nhanh nhất

Cam kết đào tạo chất lượng, đào tạo đúng mục đích của học viên.

Chúng tôi đã đào tạo các học viên đăng ký học của các lĩnh vực như: Thiết kế nội thất, thiết kế ngoại thất, làm gốm sứ, trần thạch cao, sàn gỗ, xây dựng, vẽ mạch điện, vẽ chi tiết máy, vẽ bản vẽ điện nước, .....

Hầu hết các học viên tham gia khóa học đều tự tin sau khóa học Autocad  tại trung tâm chúng tôi.

Mọi chi tiết xin liên hệ
Hotline: 0986 322 768

Dạy Autocad tại Hải Phòng

Dạy Autocad tại Hải Phòng

Gia sư tin học tại Hải Phòng

Bạn đang muốn học autocad để phục vụ công việc của mình như: thiết kế quảng 

cáo, kiến trúc, dựng hình,...
Nhưng bạn là người bận rộn,bạn chỉ tranh thủ thời gian học (chủ nhật).
Hiểu được điều đó, đội ngũ gia sư tin học Hải Phòng chúng tôi sẽ đáp ứng được 

yêu cầu của các bạn.

Dạy autocad tại nhà ở Hải Phòng

Vớiviệc đào tạo sử dụng AutoCAD một các bài bản và chuyên nghiệp. Học viên sử dụng thành thạo phần mềm là mục đích hàng đầu cùng với phương pháp quản lý bản vẽ thiết kế kiến trúc dựa trên kinh nghiệm nhiều năm làm việc sẽ giúp bạn hoàn thành công việc của mình
Nội dung học
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

BUỔI 01:  Giới thiệu chung về giao diện, cách thiết lập, cài đặt cơ bản. .
BUỔI 02:  Các lệnh vẽ cơ bản. 
BUỔI 03:  Các lệnh chỉnh sửa cơ bản. 
BUỔI 04:  Quản lý tỷ lệ, ghi và hiệu chỉnh kích thước. 
BUỔI 05:  Quản lý layer (lớp, đường, nét, màu,…). 
BUỔI 06:  Các lệnh vẽ và chỉnh sửa nâng cao. 
BUỔI 07:  Thực hành hoàn thiện bài tập vẽ mặt bằng kiến trúc.
BUỔI 08:  Quản lý bản vẽ trên cửa sổ Layout. 
BUỔI 09:  Hướng dẫn cài đặt lệnh tắt, load Lisp, block động, in ấn. 
 Chỉ với 9 buổi, mỗi buổi 2 tiếng sẽ giúp các bạn sử dụng thành thạo Autocad 2d
Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr Cường : 0986 322 768

Xin chân thành cảm ơn!

Vẽ ghế trong 3dsmax

Vẽ ghế trong 3dsmax

vẽ 3dsmax tại Hải Phòng

Vẽ ghế trong 3dsmax

Dạy vẽ 3dsmax cơ bản tại Hải Phòng
Mọi chi tiết xin liên hệ
Mr Cường: 0986 322 768

Trung tâm tin học đồ họa Hải Phòng

Trung tâm tin học đồ họa Hải Phòng


Thiết lập ánh sáng trong 3dsmax


Nơi đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về nội thât, phối cảnh 3dsmax tại Hải Phòng
Thông tin chi tiết khóa học như sau:
Có 3 ca học cho học viên lựa chọn          
Ca sáng: từ 6h00-8h00
Ca chiều: 12h00-14h00
Ca tối : từ 20h30-22h30
Học phí:
Đăng ký 1 người là 250k/ 1 buổi
Đăng ký 2 người trở lên sẽ giảm 10% học phí/buổi
Mọi chi tiết xin liên hệ: 
Mr Cường: 0986 322 768

Trung tâm đào tạo 3dsmax Hải Phòng

Trung tâm đào tạo 3dsmax Hải Phòng

Học 3dsmax tại Hải Phòng

Lớp đồ họa Hải Phòng

Nơi đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về 3dsmax tại Hải Phòng
Thông tin chi tiết khóa học như sau:
Có 3 ca học cho học viên lựa chọn          
Ca sáng: từ 6h00-8h00
Ca chiều: 12h00-14h00
Ca tối : từ 20h30-22h30
Học phí:
Đăng ký 1 người là 250k/ 1 buổi
Đăng ký 2 người trở lên sẽ giảm 10% học phí/buổi
Mọi chi tiết xin liên hệ
Mr Cường: 0986 322 768

Trung tâm tin học Hải Phòng

Trung tâm tin học Hải Phòng

Dạy tin học văn phòng Hải Phòng

Chèn tranh ảnh vào văn bảnTrung tâm đào tạo tin học văn phòng tại Hải Phòng
Thông tin chi tiết khóa học như sau:
Có 3 ca học cho học viên lựa chọn          
Ca sáng: từ 6h00-8h00
Ca chiều: 12h00-14h00
Ca tối : từ 20h30-22h30
Học phí:
Đăng ký 1 người là 250k/ 1 buổi
Đăng ký 2 người trở lên sẽ giảm 10% học phí/buổi
Chi tiết xin liên hệ:
Mr Cường: 0986 322 768