Chương trình học Excel nâng cao

Chương trình giảng dạy Excel nâng cao

Chương trình học Excel nâng cao

Bài 1: Bảo mật thông tin Excel 

Bài 2: Định dạng điều kiện nâng cao 

Bài 3: Công thức mảng

Bài 4: Ràng buộc dữ liệu

Bài 5: Hàm dò tìm nhiều bảng

Bài 6: Hàm điều kiện nâng cao sumif, sumifs

Bài 7: Hàm thống kê Sutotal

Bài 8: Hàm thống kê Consolidate

Bài 9: Hàm thống kê Pivot Table

Bài 10: Thống kê bảng 1 biến

Bài 11: Thống kê bảng 2 biến

Bài 12: Liên kết và trang trí bảng tính

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotlie: Mr Cường: 0986 322 768

Email: buicuongphotoshop@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét