Các lệnh vẽ AutoCAD 3D

Các lệnh vẽ AutoCAD 3D.1. Box : Hộp chữ nhật.

2. Cylinder : Trụ.

3. Cone : Nón.

4. Sphere : Hình cầu.

5. Pyramid : Khối đa giác đa mặt (giống dạng Kim tự tháp).

6. Wedge : Nêm.

7. Torus : Bánh xe.

8. Extrude : Tạo đối tượng 3D từ mặt phẳng 2D.

9. Loft : Tạo đôi tượng 3D từ 2 mặt phẳng khác nhau.

10. Sweep : Hình ngoằn nghèo.

11. Polysolid : Vẽ polyline với mặt cắt ngang HCN.

12. Pressful :  Kéo dãn đối tượng 3D

13. Smooth Object : Tạo mặt ráp cho đối tượng.

14. Smooth more : Đánh bóng đối tượng.

15. Smooth less : Tăng độ nhám bề mặt đối tượng.

16. Meshrefine : Tăng độ dày lưới.

17. Union : Hợp khối.

18. Subtract : Trừ khối .

19. Intersect : Giao khối ( lấy phần giao ).

20. Interfere : Xem trước phần giao giữa 2 vật thể.

21. Rotate3D : Xoay góc 3D.

22. Mirror3D : Đối xứng 3D.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét