Chương trình học Excel cơ bản

Chương trình giảng dạy Excel cơ bản

Chương trình học Excel cơ bản


BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ EXCEL

BÀI 2: THAO TÁC CƠ BẢNG VỚI BẢNG TÍNH EXCEL

BÀI 3: NHẬP LIỆU VÀ HIỆU CHỈNH DỮ LIỆU

BÀI 4: ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH EXCEL

BÀI 5: GIỚI THIỆU CÔNG THỨC VÀ HÀM

BÀI 6: CÁCH SỬ DỤNG CÁC HÀM TRONG EXCEL
Hàm tính toán
Hàm chuỗi
Hàm logic
Hàm điều kiện
Hàm tìm kiếm

BÀI 7: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU TRONG EXCEL

BÀI 8: VẼ BIỂU ĐỒ

BÀI 9: ĐỊNH DẠNG VÀ IN BẢNG TÍNH

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotlie: Mr Cường: 0986 322 768

Email: buicuongphotoshop@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét